Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest KRAKODERO s.c. Robert Mucha, Witold Bać (Plac Nowy ) z siedzibą w Krakowie pry ulicy Plac Nowy 1, 31-056 Kraków (dalej „My’ „Krakodero s.c. Robert Mucha, Witold Bać”) operator strony dostępnej pod adresem www.placnowy1.pl (Plac Nowy 1).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: placnowy1@placnowy1.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych KRAKODERO s.c. Robert Mucha, Witold Bać, ul. Plac Nowy 1, 31-056 Kraków.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z przesłanymi ofertami rezerwacyjnymi, rezerwacjami zrobionymi dla Ciebie lub Twojej firmy, wystawiliśmy dla Ciebie fakturę lub kupiłeś u nas voucher imienny.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez

KRAKODERO s.c. Robert Mucha, Witold Bać ?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do przesłania oferty dla Ciebie, wystawienia faktury imiennej lub firmowej, zakupu voucheru imiennego, otrzymania karty rabatowej. Na wszystkie te rzeczy wyrażasz zgodę podczas wypełniania odpowiednich zgód, formularzy pry każdym rozpoczęciu procesu.

W czym nam i Tobie to pomaga?

-umożliwia świadczenia usługi drogą elektroniczną,

-zapewnia sprawną obsługę transakcji (przesłanie oferty, zakup voucheru, dokonania rezerwacji);

-realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży

-obsługi reklamacji drogą elektroniczną

-obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, rezerwacyjny)

-Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KRAKODERO s.c. Robert Mucha, Witold Bać, którym jest:

-zapewnienie obsługi usług płatniczych (transakcje przelewem, kartą);

-zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną

-obsługa Twoich próśb przekazywanych drogą elektroniczną.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze.

Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Spółka przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji, rezerwacji, posiadaniem karty rabatowej, imiennego vouchera, wystawienia faktury, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane da celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres

10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym KRAKODERO s.c. zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.